ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH KAŻDEGO RODZAJU

Usługę odbioru odpadów stałych świadczymy zgodnie z ustalonym grafikiem (częstotliwość uzgodniona wg. zapotrzebowania), bądź też na zgłoszenie telefoniczne (termin realizacji tego samego dnia).